Geschiedenis

Historiek

In de loop van het jaar 1854 besloten enkele leden van de Zangmaatschappij om een orkest te stichten.  De lokaalhouder Hennes Hendrik schonk het vaandel.  Het bestuur en stichters brachten de nodige fondsen samen voor de aankoop van instrumenten en partituren.  De eerste muziekmaatschappij van de gemeente Hever was gesticht en kreeg de naam "DE AREND"

Slechts een jaar later, in 1855, nam deze jonge fanfare reeds deel aan de processie.  Ondertussen had de fanfare haar zetel gevestigd in de oude historische afspanning "DE OUDE BAREEL" bij Emmanuel Verschueren.  Op 29 oktober 1908 betreurt de maatschappij het overlijden van haar eerste voorzitter en stichter, Horckmans Emmanuel.  Op dit moment telde de fanfare al 150 leden.

Onder de leiding van haar tweede voorzitter, Geets Guillame, kende de fanfare een tijdperk van bloei en zag steeds haar ledenaantal vermeerderen.  Maar de fanfare zou niet gespaard blijven van de Wereldoorlog 1914 - 1918 en in augustus 1914 werd de afspanning "DE OUDE BAREEL" door de Duitsers in brand gestoken.  Een overzicht geven over wat voormelde personen gedurende al die verlopen jaren gepresteerd hebben is dus onmogelijk, daar al het archief vernietigd werd in de brand van het lokaal.  Ook de instrumenten en het repertorium van muziek moesten het bekopen.  Het kopstuk van het vaandel "GULDE AREND" met ongeveer 100 zilveren en bronzen medailles werd door de Duitsers meegenomen.  Alleen het vaandel dat ten huize van de voorzitter was ondergebracht, bleef behouden.

Ondanks deze tegenspoed zou na de bevrijding in 1918, met nieuwe krachten, worden begonnen aan de heropbouw van de fanfare.  De voorzitter en enkele oude getrouwen zorgden voor nieuwe instrumenten en muziekpartituren.  Als nieuwe zetel werd een gelegenheidslokaal gekozen bij Verschueren Leopold, aan Hever station.  De brouwerij "HET SAS" liet een nieuwe zaal aanbouwen.  In januari 1920 telde de fanfare reeds terug 120 leden.

In hetzelfde jaar werd de fanfare Koninklijk benoemd.  Het vaandel werd hersteld en de arend werd vervangen door de Koninklijke kroon.  De naam van de fanfare werd "KONINKLIJKE FANFARE ALBERT HEVER", de naam die wij nu nog steeds gebruiken.

De fanfare kende nadien een tijdperk van bloei.  De Tweede Wereldoorlog (1940-1945), bracht echter nieuwe moeilijkheden.  Gedurende deze periode verloor de maatschappij vele muzikanten en steunende leden door sterfgeval of ziekte.  Er waren echter geen nieuwe muzikanten die de rangen kwamen aanvullen.  Maar nogmaals werd er samengewerkt om al deze moeilijkheden te overwinnen.

In 1948 nam Frans Bal het muzikale roer in handen en leidde de fanfare gedurende 45 jaar.  In 1954 vierde de fanfare haar honderdjarig bestaan.  Frans schreef voor deze gelegenheid de "Albert-Mars".  De fanfare speelde verder, het ledenbestand groeide en de jaren verstreken.

In 1993 besloot Frans Bal op pensioen te gaan en gaf de muzikale leiding in handen van de jonge Juri Briat.  Juri veranderde de stijl van de fanfare volledig.  Spijtig genoeg houdt hij het al na 4 jaar voor bekeken, dit om zijn muzikale carrière verder uit te bouwen.  Maar lang kon de fanfare hier niet over treuren, er moest gerepeteerd worden en een nieuwe dirigent werd snel gevonden.  Rudy Croon, toen slechts 24, nam in 1997 de leiding in handen.  Onder zijn kundige leiding groeide de fanfare terug verder uit tot een fanfare met meer dan 50 muzikanten en leerlingen.  Deze leerlingen haalden vele  jaren hoge scores op solistentornooien.  In 2004 deed de fanfare ook mee aan hun eerste tornooi en haalde 87% in eerste afdeling.  In 2004 was het opnieuw een belangrijk jaar voor de fanfare, het 150-jarig bestaan.  Hiermee zijn we de oudste vereniging van de gemeente Hever.

In het schooljaar 2007 - 2008 werd er voor de jonge muzikanten uit de omgeving ook een muziekschool onder de naam "Albertieners" opgestart, die hen de mogelijkheid gaf om een fanfare instrument te leren spelen.  Deze werd opgestart door muzikanten uit de vereniging én met hulp van de vereniging.  Dit was goed voor de jongeren, maar zeker ook voor de fanfare zelf, die op deze manier jong bloed kon aantrekken.

In 2010 verliet Rudy Croon de fanfare.  Luc Schoeters werd de nieuwe dirigent op een ogenblik dat het ledenaantal een nieuw dieptepunt had bereikt.  Onder leiding van Luc Schoeters groeide opnieuw het niveau van onze fanfare en gestaag ook het ledenaantal. Tegelijk met de opstart van Luc Schoeters, werd ook de jeugd opnieuw nieuw leven ingeblazen.  Op enkele jaren tijd is de muziekschool uitgegroeid tot een groep van een 50-tal leerlingen.  Opnieuw behaalden zij mooie resultaten op de VLAMO-wedstrijden en werden enkele leerlingen in 2018 "Cultuurlaureaat" van Boortmeerbeek.  De fanfare Albert bereikte met onder andere een optreden in Spanje en haar themaconcerten,  een nieuw hoogtepunt. Uitschieters, zoals ons optreden in Barcelona, ons filmconcert, onze themaconcerten "Oorlog en Vrede" en "Romeo en Julia", zullen niet gauw vergeten worden.

In 2020 stopte Luc Schoeters als dirigent, dit zoals was afgesproken in het verleden.  Luc had het dirigentschap van onze vereniging op zich genomen voor een periode van 10 jaar.  Dit wilde dus zeggen dat we vanaf eind 2020  een nieuwe samenwerking aangingen met een nieuwe dirigent.  In samenspraak met Luc en het bestuur werd deze gevonden en de dirigeerstok werd doorgegeven aan Jan Huysentruyt welke vanaf dan de vereniging muzikaal in handen nam.

Van Luc Schoeters namen we  echter geen afscheid maar in overleg met het bestuur werd hij eind 2020 aangesteld als de nieuwe voorzitter van onze fanfare en volgde hij zo Kris van der Geest op.

Op dat moment maakten we met zijn alle een moeilijke periode door.  Plots werden we geconfronteerd met een Corona pandemie wereldwijd en in België kwam het dagelijkse leven maar ook het culturele leven tot stilstand.  Samenkomen en repeteren of optreden was plots niet meer mogelijk.  Maar eerst begin 2022 begon ons leven er terug normaal uit te zien en konden we als vereniging terug degelijk opstarten.