Onze eetdag gaat niet door op 22 maart 2020.

Beste mensen


Op initiatief van onze burgemeester en de gouverneur is beslist om onze eetdag
op 22 maart 2020 niet te laten doorgaan. Dit omwille van het corona
virus en de eventuele verspreiding ervan.

Wij hopen dat dit u in de toekomst niet zal weerhouden om naar onze eetdag
te komen en wij verontschuldigen ons hier alvast voor.

Met vriendelijke groeten,
KF Albert